🔹بازدید سرپرست فرمانداری شهرستان شوط به همراه بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر مرگنلر از انهار و قنات این شهر در راستای مرمت ولایروبی آنها
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:سرپرست فرمانداری شهرستان شوط به همراه بخشدار و اعضای شورای اسلامی شهر مرگنلر از انهار و قنات این شهر در راستای مرمت ولایروبی آنهابازدید نموده و دستورات لازم را به اب و فاضلاب روستایی جهن انجام امورات دادند.