ملاقات مردمی و دیدار چهره به جهره سرپرست فرمانداری شهرستان شوط و بخشدار قره قویون به همراه ادارات خدمات رسان با اهالی بخش قره قویون