حضور فرماندار شهرستان شوط در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

فرماندار شهرستان شوط روز سه شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۴در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان حاضر خواهد شد.

روز سه شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۴ انجام می گیرد؛

حضور فرماندار شهرستان شوط در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان


با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی،

فرماندار شهرستان شوط  از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ظهر ؛ روز سه شنبه مورخ  ۹۸.۸.۱۴ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.