برگزاری جلسه کارگروه نظام های بهره برداری شهرستان شوط

جلسه کارگروه نظام های بهره برداری شهرستان شوط برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: جلسه کارگروه نظام های بهره برداری شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و معاون مدیریت تعاون روستایی استان آذربایجان غربی در محل فرمانداری برگزار شد