اجرای طرح "بانوان فرهنگ یار ترافیک" در شهرستان شوط

طرح بانوان «فرهنگ یار ترافیک» در شهرستان شوط با حضور معاون فرماندارو رییس پلیس راهور و بانوان شاغل ادارات در فرمانداری برگزار شد،اجرایی شد.

اجرای طرح "بانوان فرهنگ یار ترافیک" در شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط

طرح بانوان «فرهنگ یار ترافیک» در شهرستان شوط با حضور معاون فرماندارو رییس پلیس راهور و بانوان شاغل ادارات در فرمانداری برگزار شد،اجرایی شد.

معاون فرماندار شهرستان شوط  در آغاز به کار دوره آموزشی فرهنگ یار ترافیک که برای بانوان شاغل در ادارات و دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، گفت: نقش بانوان در فرهنگ سازی و نهادینه کردن اصول صحیح زندگی اجتماعی بسیار حائز اهمیت است.

مصطفی زمانی افزود: بانوان یکی از عوامل اصلی انتقال فرهنگ، سواد و سلامت اجتماعی به نسل های آینده هستند و عزم و اراده بانوان در این خصوص به عنوان فرهنگ یار ترافیک می تواند آنها را به عنوان موثرترین اعضای جامعه تبدیل کند.

وی اضافه کرد: با آموزش، فرهنگ سازی و برنامه ریزی دقیق می توان به کاهش تصادفات، افزایش ضریب ایمنی در عبور و مرور و ترافیکی روان دست یافت.

سرگرد شکرزاده ادامه داد: این طرح با هدف جلب مشارکت اجتماعی زنان در قالب بانوان فرهنگ یار ترافیک اجرا می شود.

وی افزود: جامعه هدف این طرح در گام اول بانوان شاغل در ادارات و سازمان ها است.

آموزش مقررات راهنمایی و رانندگی، جلب مشارکت اجتماعی، تشریح علل تصادفات و راهکارهای ترویج رفتارهای صحیح ترافیک همچنین افزایش انضباط و کاهش سوانح ترافیکی در بین کاربران، تقویت عکس العمل رانندگان خانم به منظور روانسازی ترافیک از جمله اهداف مهم برگزاری این دوره است.