🔸بازدید فرماندار ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از #روند عملیات اجرایی پل خلیل آباد شهر شوط

فرماندار ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از#روند عملیات اجرایی پل خلیل آباد شهر شوط بازدید کردند.

#گزارش تصویری

🔸بازدید فرماندار ،نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از

#روند عملیات اجرایی پل خلیل آباد شهر شوط

💢گفتنی است پل خلیل آباد شهر شوط با ۶ دهنه از پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد برخوردار است و برای اجرای آن  ۲۵میلیارد ریال از محل درآمد های داخلی شهرداری شوط و مساعدت بخشی از اعتبارات سازمان منطقه آزاد ماکو هزینه می شود