برگزاری نشست هم اندیشی با انجمن مشورتی زنان شوط

نشست هم اندیشی با انجمن مشورتی زنان شوط در دفتر فرماندار شهرستان شوط برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : برگزاری نشست هم اندیشی  با انجمن مشورتی زنان شوط در دفتر فرماندار شهرستان شوط

شایان ذکر است : در این جلسه در مورد مسائل مهم در حوزه زنان و آسیبهای اجتماعی و اولویت بندی برنامه ها  و همچنین تاکید بر تسهیل ازدواج استفاده از ظرفیت مردمی و همگانی کردن موضوعات بحث و تبادل نظر شد.

در پایان این نشست مقرر شد؛جلسات بطور مرتب با دعوت از دستگاههای اجرایی و سازمانها و افراد متخصص با برنامه ها و مصوبات مشخص که قابلیت اجرایی در شهرستان داشته باشند، انجام شود.