جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت در شهرستان شوط

جلسه کمیسیون پیشگیری از سرقت در شهرستان شوط #باحضور حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط

فرماندار شهرستان شوط در این جلسه گفت: موضوع سرقت یکی ازناهنجاریهایی اجتماعی است که علل آن جهت پیشگری باید مورد توجه و دقت قرارگیرد و مهمترین مسئله در بحث پیشگیری از سرقت، آگاه سازی مردم در خصوص نگهداری درست از مال و اموال خود است.

حسن عبدالهی اصل با تاکید بر رعایت الزامات حفاظتی توسط ادارات، بیان داشت: سازمان ها و دستگاه های اجرایی در بحث ایمن سازی ادارات و مجموعه هایی که تحت مدیریت شان است، باید اهتمام لازم را داشته باشند.

وی با تأکید بر آموزش در راستای پیشگری از سرقت اظهارکرد: آموزش به عنوان یکی از عوامل مهم پیشگیری باید در اولویت برنامه های دستگاه های اداری قرار گیرد.

فرماندار شهرستان شوط به فرهنگ سازی از طریق رسانه ها، سعی در همکاری و تعامل هر چه بیشتر شهرندان در بحث حفاظت از اموال عمومی و خصوصی و برگزاری کلاس های آموزشی در راستای پیشگیری از وقوع سرقت تأکید کرد.

 نماینده عالی دولت در شهرستان شوط یادآورشد: ضریب نفوذ شبکه های اجتماعی بالاست و باید از این ظرفیت و نیز سمن های اجتماعی فعال دراین زمینه برای آموزش و آگاه سازی مردم در مقابله و پیشگیری از برخی بزه و آسیب های اجتماعی مانند سرقت استفاده کنیم.


عبدالهی اصل در پایان جلسه تاکید کرد: آسیب شناسی کاهش سرقت ها ، شناسائی نقاط آسیب پذیر ومسیرهایی که منجر به سرقت شده توسط مسئولین شناسایی و اقدام شود.