جلسه ستاد تنظیم بازار برگزار شد

جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ؛امروز قبل از ظهر جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.
گفتنی است در این جلسه مصوبات جلسه قبلی بررسی و راهکار و پیشنهادات از طرف اعضای ستاد مطرح و ارائه شد.