برگزاری جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ چهارمین جلسه کمیسیون امنیت کارگری شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار و اعضای کمیسیون در محل فرمانداری برگزار شد.

معاون فرماندار شوط در این جلسه با تأکید بر رصد و رسیدگی مسائل و مشکلات صنفی کارگران زحمتکش، اظهار داشت: همه ما در برابر صیانت از جامعه کارگری مسئولیت داریم از این رو همکاری و هماهنگی دستگاه های مرتبط می تواند مسیر را برای حل و فصل مشکلات جامعه کارگری هموار سازد.

زمانی با تأکید بر رفع مشکلات حقوق و بیمه کارگران دارای مشکل بیان داشت : یکی از هدف های مهم کمیسیون کارگری رصد کردن مسائل و مشکلات جامعه کارگری و پیشگیری از ایجاد مشکل یا چالش های احتمالی است لذا اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی شهرستان رصد کامل بر کلیه فعالیت ها و تحرکات در حوزه های کارگری با همکاری دستگاه های امنیتی و انتظامی شهرستان به منظور جلوگیری از هرگونه تبعات منفی و اتخاذ شیوه های پیشگیرانه داشته باشند.

وی در پایان از ادارات متولی با همکاری دیگر دستگاه های عضو خواست جهت بررسی و پیگیری رفع موانع مشکلات نقدینگی و معوقات حقوق و دستمزد کارگران  در سطح شهرستان اقدام و در جلسه آتی گزارشی از پیگیری را ارائه نمایند.