بازدید فرماندار شهرستان شوط از اجرای طرح هادی روستای احمدآباد

فرماندار شهرستان شوط از اجرای طرح هادی روستای احمدآباد (اجرایی عملیات زیرسازی،بهسازی،جدولگذاری،بتن پلاک)بازدید کرد

به گزارش روایط عمومی فرمانداری شوط :درششمین روز دهه مبارک فجرفرماندار شهرستان شوط از اجرای طرح هادی روستای احمدآباد
(اجرایی عملیات زیرسازی،بهسازی،جدولگذاری،بتن پلاک) از نزدیک بازدید کرد