جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور فرماندار برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ،جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط به ریاست فرماندار و دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان شوط در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

▪️▪️▪️ جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط با حضور فرماندار برگزار شد
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط ،جلسه شورای ترافیک شهرستان شوط  به ریاست فرماندار و دیگر اعضاء شورا به منظور بررسی مصوبات جلسات قبل و بررسی مسائل و مشکلات حوزه ترافیکی شهرستان شوط در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
 فرماندار شوط در این جلسه بیان نمود که اصل و مبنای شورای ترافیک، فرهنگ سازی و آموزش است و باید به این دو مقوله توجه ویژه ای شود.
عبدالهی اصل عنوان کرد: برگزاری مستمر جلسات شورای ترافیک شهرستان نقش بسزایی در برطرف کردن مشکلات ترافیکی و بهبود عبور و مرور شهری دارد.
وی افزود:درجلسه شورای ترافیک مسایل مهم شهرستان مطرح میشود و در آن  تعدادی درخواست ها بررسی شده و که بسیار حائز اهمیت میباشد.
فرماندار شوط سرعت گیر ها باید بجا و در محل مناسب نصب شود، اظهار داشت: در مرحله اول باید نظریه کارشناسی در محل های نصب سرعت گیر وسرعتگاه اخذ و سپس با استانداردهای لازم سرعت گیر نصب شودو پذیرفته نیست، در هر محل و خیابان و جاده بدون نظریه کار شناسی نسبت به نصب سرعت گیر اقدام شود.
عبدالهی اصل تصریح کرد: رسانه ها نقش مهمی در راستای اطلاع رسانی  و شفاف سازی را برعهده دارند اگر باطلاع رسانی کامل و دقیق باشد، در حل بسیاری از مشکلات شهرستان مردم و مسئولین را یاری میکنند.  
در ادامه جلسه شورای ترافیک مقررشد:
- شهرداران شوط و مرگنلر مصوبات اجرا شده در سال 97 را بازبینی و نتایج آن را به دبیرخانه شورای ترافیک شهرستان ارسال نمایند.
-اداره راه و شهرسازی و راهداخانه حمل و نقل جاده ای شهرستان جهت ساماندهی سه راهی شوط با نصب تابلو و گاردیرل و خط کشی وغیره اقدامات لازم را معمول نمایند.
-فرماندار و اعضای شورای ترافیک طی بازدید میدانی از بازار و اصناف وضیعت ترافیکی شهر را بررسی نمایند.
-وضعیت صنوف آلاینده در شهر شوط ساماندهی شود.
-نصب تابلو ،سرعت گیر و علایم هشدار دهنده و چراغ چشمک زن در سه راهی روستای طوره توسط اداره راه و شهرسازی
- اخذ مجوز از شورای ترافیک شهرستان جهت عملیات حفاری در خیابانهای اصلی