💢بازدید #از عملیات زیرسازی و بهسازی جدولگذاری روستای طوره از توابع بخش مرکزی شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط #از عملیات زیرسازی و بهسازی جدولگذاری روستای طوره از توابع بخش مرکزی شهرستان شوط بازدید شد

فرماندار شهرستان شوط ،نماینده مردم درمجلس شورای اسلامی،معاون فرماندار ،بخشدار مرکزی

#از عملیات زیرسازی و بهسازی  جدولگذاری روستای طوره از توابع بخش مرکزی شهرستان شوط بازدید کردند