💢 برگزاری جلسه انجمن کتابخانه عمومی شهرستان شوط
جلسه انجمن کتابخانه عمومی با حضور فرماندار و اعضای انجمن در محل کتابخانه عمومی برگزار شد.
  • یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 08:34
دیدار فرماندار با علما و روحانیون شهرستان شوط
فرماندار شهرستان شوط بمناسبن روز تبلیغات اسلامی با علما و روحانیون شهرستان شوط دیدار و گفتگو کردند.
  • شنبه 1 تیر 1398 ساعت 08:32
💢بمناسبت روز ملی اصناف صورت گرفت:
دیدار فرماندار با رئیس اتاق اصناف شهرستان شوط
فرماندار شهرستان شوط بمناسبت روز اصناف با رئیس اتاق اصناف دیدار کردند.
  • شنبه 1 تیر 1398 ساعت 08:25
1 2 3 4 5 6