برگزاری کمیسیون امنیت کارگری شهرستان شوط با حضور عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط و اعضای کمیسیون
به گزارش روابط عمومی فرمانداری، چهارمین جلسه کمیسیون کارگری شهرستان شوط به ریاست عبدالهی اصل فرماندار در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.
  • سه شنبه 4 دی 1397 ساعت 09:51
جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان شوط با حضور سرپرست فرمانداری و اعضای کمیسیون
کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت شهرستان به ریاست عبدالهی اصل سرپرست فرمانداری و با حضور اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد .
  • دوشنبه 3 دی