باحضور حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط
برگزاری جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان شوط
👈به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط:جلسه ستاد پیشگیری و مبارزه با کرونا با حضور فرماندار و اعضای ستاد در محل فرمانداری برگزار شد.
  • یکشنبه 8 تیر 1399 ساعت 09:38
کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛اولین جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان شوط با حضور فرماندار ،مدیر کار و اشتغال اداره کل کار ،تعاون ورفاه اجتماعی استان و اعضای کارگروه در فرمانداری برگزار شد.
  • یکشنبه 8 تیر 1399 ساعت 09:32