حضور فرماندار شهرستان شوط در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان

حضور فرماندار شهرستان شوط در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان
فرماندار شهرستان شوط روز سه شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۴در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان حاضر خواهد شد.

روز سه شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۴ انجام می گیرد؛

حضور فرماندار شهرستان شوط در سامانه سامد برای پاسخگویی به سوالات شهروندان


با هماهنگی و برنامه ریزی دفتر بازرسی استانداری و در راستای اجرای نظام نامه مدیریت ارتباطات مردمی در بستر سامد و تبیین اهداف دولت تدبیر و امید و تحقق مصادیق حقوق شهروندی و تاکیدات مقام عالی استان مبنی بر استمرار تعامل مردم و دولت و پاسخگویی به درخواست ها و مشکلات هموطنان عزیز و ایجاد فرصتی یکسان برای همه اقشار جامعه برای ارتباط مستقیم تلفنی با مسئولین و مدیران دستگاه های اجرایی،

فرماندار شهرستان شوط  از ساعت ۱۰ لغایت ۱۲ظهر ؛ روز سه شنبه مورخ  ۹۸.۸.۱۴ با حضور در سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد) و از طریق تلفن ۱۱۱ بصورت مستقیم پاسخگوی تماس های هموطنان عزیز خواهند بود.