🔸 گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج سازندگی به فرمان مقام معظم رهبری

🔸 گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج سازندگی به فرمان مقام معظم رهبری
بمناسبت گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج سازندگی به فرمان مقام معظم رهبری 14 باب مسکن مددجویی محرومین در شهرستان شوط افتتاح و به بهره برداری رسید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط"بمناسبت  گرامیداشت سالروز تشکیل بسیج سازندگی به فرمان مقام معظم رهبری

 بطورهمزمان از 14 باب مسکن مددجویی که  توسط ناحیه مقاومت بسیج سپاه شوط و کمیته امداد امام خمینی (ره)  احداث شده بودندبا حضور معاون فرماندار و فرمانده ناحیه مقاومت سپاه شوط و رییس کمیته امداد امام خمنینی (ره) شهرستان شوط افتتاح و به بهره برداری رسید.