یکم تیرماه : روز ملی اصناف گرامی باد

یکم تیرماه : روز ملی اصناف گرامی باد