🔹نشست فرماندار با صنف قصابان شهرستان شوط برگزار شد

🔹نشست فرماندار با صنف قصابان شهرستان شوط برگزار شد
🔸به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ جلسه نشست فرماندار با صنف قصابان شهرستان شوط با موضوع بررسی مسائل مشکلات قصابی ها و توزیع گوشت در شهرستان در محل دفتر فرماندار برگزار شد.