جلسه بررسی وضعیت عرضه و قیمت مرغ درسطح شهرستان شوط

جلسه بررسی وضعیت عرضه و قیمت مرغ درسطح شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ این جلسه به ریاست فرماندار و با حضور ادارات مربوطه و نماینده مرغداران و مسئولین کشتارگاه ها در محل فرمانداری برگزارشد.

جلسه بررسی وضعیت عرضه و قیمت مرغ درسطح شهرستان شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط؛ این جلسه به ریاست فرماندار و با حضور ادارات مربوطه و نماینده مرغداران و مسئولین کشتارگاه ها در محل فرمانداری برگزارشد.

گفتنی است این جلسه با هدف هم اندیشی و هماهنگی بیشتر ادارات و صنوف شهرستان برای تاثیر بر تعادل بازار عرضه مرغ در شهرستان شوط برگزارشد.