▪️جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شوط

▪️جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شوط
💢اولین جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان به ریاست معاون فرماندار و امام جمعه و با حضور اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد.

▪️جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شوط

💢اولین جلسه کار گروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان به ریاست معاون فرماندار  و امام جمعه  و با حضور اعضاء در محل فرمانداری برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط ؛ جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان شوط
 
#با محوریت

- کنترل فشار خون افراد بالای ۳۰ سال
 -پیشگیری از بیماری واگیردار وبا
-پیشگیری از بیماریهای هاری
-پیشگیری از بیماری های التور
-بررسی مسائل و مشکلات پسماند روستایی و شهری
-رسیدگی کنترل وضعیت کشتارگاه های شهرستان
-کلر زنی مرتب آب شرب شهری و روستایی
با حضور مسئولین ادارات در محل فرمانداری برگزار شد.