آغاز اجرای عملیات پروژه روکش آسفالت راه روستایی صوفی

آغاز اجرای عملیات پروژه روکش آسفالت راه روستایی صوفی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط "اجرای عملیات پروژه روکش آسفالت راه روستایی صوفی آغاز شد.

اجرای عملیات پروژه روکش آسفالت راه روستایی صوفی توسط پیمانکار اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای آغاز
ومهندس زمانی معاون فرماندار از اجرای این پروژه بازدید و نظارت کردند.