فرماندار شهرستان شوط

شرکت در #پویش_همدلی_شهرستان_شوط

شرکت در #پویش_همدلی_شهرستان_شوط

 #پویش_همدلی_شهرستان_شوط

🔻فرماندار و رئیس شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان شوط برابرمصوبه جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا به راه اندازی پویش همدلی در ادارات شهرستان شوط تاکید کرد.

🔻عبدالهی اصل از خیرین و مدیران و کارمندان ادارات خواست تا با مشارکت در این پویش همدلی نسبت به حمایت از همشهریان نیازمند اقدام نمایند.

🔻وی یادآور شد:کارمندان دولت می توانند کمک های خود را با هماهنگی مدیران مربوطه به این پویش اهدا نمایند تا هر چه زودتر این بسته های معیشتی تهیه و توزیع شود.

#در_خانه_بمانیم

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت

#بسیج_ملی_مبارزه_علیه_کرونا


👈شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونا شهرستان شوط