جلسه بررسی و مشکلات شهرستان شوط در حوزه راه و شهرسازی

جلسه بررسی و مشکلات شهرستان شوط در حوزه راه و شهرسازی
جلسه بررسی و مشکلات شهرستان شوط در حوزه راه و شهرسازی #باحضور فرماندار، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و مدیرکل راه و شهرسازی استان و ادارات مربوطه در محل فرمانداری برگزار شد.