به مناسبت روز جهانی معلولین فرماندار شهرستان شوط ازمرکز توانبخشی (جسمی و حرکتی ) امید بازدید کرد.