🔹برگزاری جلسه نشست مشورتی دهیاران شهرستان شوط با حضور معاون فرماندار،معاون مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری وبخشداران و دهیاران بخش مرکزی و بخش قره قویون شهرستان شوط