با پیوستن به کمپین «نه به تصادفات» در کاهش حوادث جاده‌ای سهیم شوید.حضور بخشدار مرکزی شوط و تعدادی از اعضای شورای ترافیک در کمپین نه به تصادف در شهرستان شوط