پیوستن فرماندار شوط به پویش ملی #بهرفت(بهبود رفتارهای ترافیکی)

پیوستن فرماندار شوط به پویش ملی #بهرفت(بهبود رفتارهای ترافیکی)
حضور فرماندار شوط به همراه تعدادی از مسئولین در محل پایگاه نوروزی جمعیت هلال احمر مستقر در شهر شوط و پیوستن به پویش ملی #بهرفت(بهبود رفتارهای ترافیکی)

فرماندار شوط به همراه  تعدادی از مسئولین در محل پایگاه نوروزی جمعیت هلال احمر مستقر در شهر شوط  حضور یافته و به پویش ملی #بهرفت(بهبود رفتارهای ترافیکی) پیوست