بازدید از طرح پرورش قارچ صدفی (طرح اشتغال زایی توسعه پایدار روستایی وعشایری )شوط

بازدید از طرح پرورش قارچ صدفی (طرح اشتغال زایی توسعه پایدار روستایی وعشایری )شوط
بازدید از طرح پرورش قارچ صدفی (طرح اشتغال زایی توسعه پایدار روستایی وعشایری )شوط

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :  شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری شهرستان شوط از طرح پرورش قارچ صدفی (طرح اشتغال زایی توسعه پایدار روستایی وعشایری )شوط بازدید نمودند

گفتنی است برای ایجاد و راه اندازی این طرح اعتباری افزون بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال تسهیلات بانکی اختصاص یافته است