برگزاری جلسه کمیسیون نظارت بر اصناف شهرستان با حضور معاون فرماندار شهرستان شوط با محوریت بررسی مشکلات اتحادیه های صنفی و ایجاد رسته های صنفی جدید در این جلسه