گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی

کلنگ زنی احداث طرح گوساله پرواری ۱۰۰ راسی در روستای قره آغاج شهرستان شوط

کلنگ زنی احداث طرح گوساله پرواری ۱۰۰ راسی در روستای قره آغاج شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: احداث طرح گوساله پرواری ۱۰۰ راسی در روستای قره آغاج شهرستان شوط با حضور بخشدار قره قویون ، مدیر جهاد کشاورزی کلنگ زنی شد.

گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی
 
کلنگ زنی احداث طرح گوساله پرواری ۱۰۰ راسی در روستای قره آغاج شهرستان شوط

با حضور بخشدار قره قویون ، مدیر جهاد کشاورزی

طرح گوساله پرواری ۱۰۰ راسی در زمینی به مساحت بیش از ۲۱۶۰ متر مربع  با استفاده از تسهیلات دولتی به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال و با ظرفیت تولید ۱۰۰ تن  گوشت قرمز درسال و با اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم  ۶ نفر در شهرستان شوط کلنگ زنی شد.