جلسه هماهنگی رزمایش گردان های الی بیت المقدس شهرستان شوط

جلسه هماهنگی رزمایش گردان های الی بیت المقدس شهرستان شوط
جلسه هماهنگی رزمایش گردان های الی بیت المقدس شهرستان شوط با حضور حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان و اعضای ستاد در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط :بمنظور برگزاری رزمایش گردان های بسیجیان الی بیت المقدس در شهرستان  شوط همزمان با سراسر کشور و ایجاد هماهنگی های بیشتر جلسه ای به ریاست حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان و با حضور امام جمعه ، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه و سایر اعضا در محل فرمانداری برگزار شد.

شایان ذکر است : رزمایش گردان های بسیجی الی بیت المقدس در نیمه اول آبان ماه برگزار خواهد شد و در این جلسه  بمنظور هر چه بهتر برگزار شدن این رزمایش برهمکاری همه جانبه کلیه دستگاههای اجرایی شهرستان توسط فرماندار تاکید شد.

رزمایش گردان های بیت المقدس در سال ۹۸ با شعار چهل سال مردم یاری،امنیت و خدمت در سراسر کشور برگزار می شود.