جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوط

جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوط
به_گزارش_روابط_عمومی_فرمانداری_شوط؛ امروز صبح جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان شوط با حضور فرماندار و با محوریت کاهش مخاطرات زیست محیطی در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط در جلسه مدیریت پسماند شهرستان ،موضوع  پسماند یکی از مباحث ضروری جهت سلامت بخشی به جامعه است اگر بدرستی مدیریت نشود به معضل اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده و سلامت انسان ها را خطر می اندازد.

حسن عبدالهی اصل تصریح کرد:مدیریت پسماند در محیط زیست یک بحث مهم و جدی است که اگر بدرستی مدیریت شود به یک فرصت تبدیل خواهد شد وگرنه یک تهدید برای جامعه محسوب میشود.

فرماندار شهرستان شوط دفن زباله های غیربهداشتی در برخی از روستاهای این شهرستان و بی توجهی دهیاران به این موضوع موجب گسترش زباله ها و آلودگی سطح وسیعی از طبیعت منطقه شده است، افزود: با دهیارانی که زباله ها را در طبیعت رها میکنند، برخورد جدی خواهد شد.

وی در ادمه با اشاره به این مطلب که در روستاها زباله بصورت اصولی و متمرکز انجام گیرد، افزود:طبق قانون شهرداری ها اولین و مهمترین وظیفه دهیاران جمع آوری پسماند، تامین نظافت و بهداشت تعریف شده است وبه همین جهت  دهیارانی که ماشین حمل زباله دارند با همکاری یکدیگر نسبت به جمع آوری زباله های روستاها اقدام نمایند.

عبدالهی اصل افزود: تا زمان تصویب و اجرای نهایی سایت پسماند منطقه آزاد ماکو، شهرداران شوط و مرگنلر و یولاگلدی باید در مورد محل دفع زباله دقت و مسائل بهداشتی و زیست محیطی را انجام کنند.

فرماندار شهرستان شوط در راستای جمع آوری زباله های روستایی بخش قره قویون شهرستان شوط تصریح کرد:  روستاهای نزدیک شهر مرگنلر من جمله روستاهای تازه کند ،سلیمان کندی و شریف کندی و غیره زباله های خودرا به سایت دفن زباله شهر مرگنلر انتقال دهند.