♦️فرماندار شهرستان شوط

برای تولید دانه های روغنی آفتابگردان در شهرستان شوط اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

برای تولید دانه های روغنی آفتابگردان در شهرستان شوط اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه شده است.
فرماندار شهرستان شوط در جریان مصاحبه با دفتر خبری شوط گفت" برای تولید دانه های روغنی آفتابگردان در شهرستان شوط اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال هزینه شده است.

💫به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط

عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در حاشیه بازدید از مزارع کشت آفتابگردان گفت" در راستای کاشت ،داشت و برداشت محصولات کشاورزی در شهرستان بالاخص دانه های روغنی آفتابگردان اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال از محل خط اعتباری مکانیزسیون بخش کشاورزی هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه آفتابگردان روغنی بیشترین سطح زیر کشت استان در منطقه شهرستان شوط  کشت شده، گفت: توسعه کشت آفتابگردان روغنی با توجه به نیاز آبی کم و مناسب بودن برای تناوب زراعی از امتیازات کشت آفتابگردان روغنی است.

فرماندار شهرستان شوط اضافه کرد: با توجه به وجود ظرفیت های مناسب اقتصادی در بخش کشاورزی این شهرستان، برای توسعه و ایجاد زیرساخت ها برای سرمایه گذاری و اشتغال زایی پایدار در این حوزه اقدامات بیشتری در دستور کار قرار گیرد.

کریم زاده مدیر جهاد کشاورزی نیز گفت:در شهرستان شوط سطح ابلاغی سازمان برای کشت آفتابگردان روغنی 2100 هکتار می باشد که به اندازه سطح ابلاغی کشت شده است.

وی افزود: باتوجه به نسبت آفتابگردان کشت شده در شهرستان، 45 درصد نسبت به سال گذشته افزایش تولید خواهیم داشت .

🔻گفتنی است با این نسبت ، رتبه اول استان را در تولید آفتابگردان روغنی در شهرستان شوط داریم.