برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارزشهرستان شوط

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارزشهرستان شوط
جلسه شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط در محل فرمانداری برگزار شد.

برگزاری جلسه شورای هماهنگی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با حضور حسن عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط
در این جلسه مصوبات قبلی بررسی و نکته نظرات اعضا در راستای پیشگیری از قاچاق کالا و ارز و نظارت بارزسی بر بازار  و حضور مسیولین مربوطه در بین مردم بحث و بررسی شد.