اهدای چندین دستگاه تجهیزات پزشکی به درمانگاه شهر مرگنلر توسط خیّر عزیز و محترم آقای سلیمان جعفری

اهدای چندین دستگاه تجهیزات پزشکی به درمانگاه شهر مرگنلر توسط خیّر عزیز و محترم آقای سلیمان جعفری

📝 اهدای چندین دستگاه تجهیزات پزشکی به درمانگاه شهر مرگنلر توسط خیّر عزیز و محترم آقای سلیمان جعفری  

⬅️ این تجهیزات شامل 👇

🔺 سانتریفوژ میکروهماتوکریت ۱۶ کاناله
🔺 ترازوی یک کفه‌ای آزمایشگاه
🔺 دستگاه نوار قلب تک کاناله
🔺 دستگاه پالس اکسی متری
🔺 فشار سنج رو میزی جیوه‌ای
🔺 ترمومتر دیجیتال
🔺 دستگاه ضدعفونی واسترلیزاسیون اتومات

🔰 توسط خیّر نیک‌اندیش آقای سلیمان جعفری خریداری و به درمانگاه مرگنلر اهدا شد و ارزش ریالی این تجهیزات ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.