نشست اعضای مجمع مشورتی زنان با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط

نشست اعضای مجمع مشورتی زنان با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: نشست اعضای مجمع مشورتی زنان با عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط با موضوعات نقش زنان در عرصه های اجتماعی،سیاسی و اقتصادی در جامعه و نقش پررنگ زنان در پیشبرد اهداف عالیه خانواده (تربیت فزرندان ، مدیریت ، توانمند سازی و تحکیم بنیان خانواده ) در محل فرمانداری برگزار شد.

فرماندار شهرستان شوط ضمن تقدیر و تشکر از تشکیل این جلسه بیان داشت: بحث توانمندی و تاثیرگذاری بانوان در عرصه های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی و... بحث نو و جدیدی نیست.

عبدالهی اصل اضافه کرد: زنان پابه پای مردان از ابتدا انقلاب در موفقیت های نظام نقش داشتند.

فرماندار شهرستان شوط با اشاره به نقش فعال بانوان و زنان در جامعه و خانواده گفت: بانوان نقش آرامش بخشی در خانواده را دارد و با برگزاری نشست مجمع مشورتی زنان در شهرستان پیگیر مسایل و مشکلات حوزه زنان در شهرستان خواهیم شد.

 وی افزود: جایگاه زنان در عرصه های مختلف سیاسی،فرهنگی،اجتماعی،علمی و ورزشی قابل قیاس با سال های پیش از انقلاب نیست و امروز زنان جامعه در زمینه های مختلف شایستگی خود رو نشان داده اند.زنان در مدیریت های میانی حضور مناسب دارند و در سطح کلان نیز این حضور بیشتر از سال های قبل شده است.

عبدالهی اصل در پایان گفت: در مجمع مشورتی بانوان شهرستان ها،ایده ها و برنامه ها باید بررسی و سپس به صورت طرح تصویب و در اختیار مسئولین ارشد شهرستان قرار گیرد.