برگزاری دوره تخصصی پیش بیمارستانی با حضور امدادگران و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان شوط