بازدید فرماندار شهرستان شوط از عملیات زیر یازی و بهسازی معابر داخلی روستای تازه کند جهت آسفالت ریزی

بازدید فرماندار شهرستان شوط از عملیات زیر یازی و بهسازی معابر داخلی روستای تازه کند جهت آسفالت ریزی
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط: عبدالهی اصل فرماندار شهرستان شوط به همراه بخشدار قره قویون از عملیات زیر یازی و بهسازی معابر داخلی روستای تازه کند جهت آسفالت ریزی بازدید کردند

بازدید فرماندار شهرستان شوط به همراه بخشدار قره قویون از عملیات زیر یازی و بهسازی معابر داخلی روستای تازه کند جهت آسفالت ریزی

عملیات زیر سازی و بهسازی و آسفالت ریزی معابر داخلی روستای تازه کند به متراژ ۵۲۰۰ مترمربع با مشارکت دهیاری و بنیاد مسکن به زودی آغاز خواهد شد.