🔸بازدید از روند عملیات اجرای روکش آسفالت روستای صوفی

🔸بازدید از روند عملیات اجرای روکش آسفالت روستای صوفی
🔸بازدید از روند عملیات اجرای روکش آسفالت روستای صوفی با حضور فرماندار

🔸بازدید از روند عملیات اجرای روکش آسفالت روستای صوفی
#با حضور فرماندار ،معاون فرماندار شهرستان شوط

💢گفتنی است این طرح بطول ۲/۵ کیلومتر با اعتبار ۴۵۰ میلیون تومان از محل اعتبارات شهرستانی در حال اجراست