◾️در راستای رفع موانع تولید واحدهای تولیدی شهرستان شوط

بررسی مسایل و مشکلات کارخانه تولید فرش ماشینی(راکد) واقع در سه راهی شهرستان شوط

بررسی مسایل و مشکلات کارخانه تولید فرش ماشینی(راکد) واقع در سه راهی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : مسایل و مشکلات کارخانه تولید فرش ماشینی(راکد) واقع در سه راهی شهرستان شوط با حضور فرماندار،رییس دادگستری ،معاون فرماندار و رییس اداره صمت و صاحبان واحد تولیدی فوالذکر بررسی شد.

◾️فرماندار شهرستان شوط:

حمایت از سرمایه گذاران و رفع مسائل و موانع آنان از وظایف اصلی دستگاه های اجرایی است

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : مسایل و مشکلات کارخانه تولید فرش ماشینی(راکد) واقع در سه راهی شهرستان شوط با حضور فرماندار،رییس دادگستری ،معاون فرماندار و رییس اداره صمت و صاحبان واحد تولیدی فوالذکر بررسی شد.

فرماندار شهرستان شوط  در این جلسه بر ضرورت بررسی مشکلات واحد های صنعتی و تسریع در حرکت چرخه اقتصادی و تولیدی با هدف حمایت از تولید و اشتغال شهرستان تاکید کرد: حمایت از سرمایه گذاران و رفع مسائل و موانع آنان از وظایف اصلی دستگاه های اجرایی است و باید برای حفظ عملکرد و ارتقا میزان تولید و حمایت از واحدهای تولیدی و کشاورزی تلاش کرد.

عبدالهی اصل  تاکید کرد: واحدهای صنعتی که قصد افزایش تولید یا از سرگیری فعالیت را داشته باشند مورد حمایت دولت و مسئولان هستند به شرطی که سرمایه‌گذار رغبت و انگیزه و توان لازم برای فعالیت واحد صنعتی را در جهت اشتغال و رونق تولید داشته باشد.

وی در ادامه با توجه به فعال نمودن واحد تولیدی فرش در شهرستان شوط تاکید کرد و افزود: فعال کردن واحدهای تعطیل شده و مدیریت این واحدها اولویت کار و جزو برنامه های اصلی است تا بتوانیم موانع موجود را از سر راه برداریم.

فرماندار شهرستان شوط  با بیان اینکه هر چقدر این واحدهای تولیدی فعال باشند در میزان آمار اشتغال جوانان در شهرستان اثرگذار است، تصریح کرد: تمام دستگاه هایی اجرایی و متولیان امر باید در این زمینه اقدام کرده و موارد دارای مشکل را شناسایی کنند.

در ادامه جلسه مقرر شد ضمن بازدید فرماندار به همراه مدیران مرتبط از کارخانه فرش نسبت به فعال نمودن آن و پیگیری مشکلات این واحد اقدامات لازم صورت گیرد.

همچنین مقرر گردید صاحبان واحد تولیدی فرش نسبت به افزایش دقت و سرعت دستگاه‌ها  وتجهیز و به روز آوری دستگاه های کارخانه اقدامات لازم را معمول نمایند.