برگزاری جلسه هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مرگنلر

برگزاری جلسه هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مرگنلر
جلسه هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مرگنلربرگزار شد

🔹به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان شوط؛جلسه برنامه ریزی و هماهنگی راهپیمایی روز جهانی قدس در شهر مرگنلر با حضور بخشدار قره قویون در محل بخشداری برگزار شد.