بازدید شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری از اجرای طرح هادی روستای احمدآباد شوط

بازدید شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری از اجرای طرح  هادی روستای احمدآباد شوط
بازدید شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری از اجرای طرح هادی روستای احمدآباد شوط

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط : شریف پور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و عبدالهی سرپرست فرمانداری از اجرای طرح  هادی روستای احمدآباد شوط بازدید نمودند