#ما_کرونا_را_شکست_میدهیم 🔹اجرای طرح سلامت نوروزی با توجه به شیوع کرونا ویروس در سطح جامعه و به منظور پیشگیری وکنترل این بیماری واگیردار و همچنین با اولویت نظارت بر مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و ام