🔻بازدید از: - سالن ورزشی روستای تازه کند - ساختمان نیمه تمام سازمان مردم نهاد مجمع فرهیختگان تازه کند 👈 باحضور معاونت فرهنگی سازمان منطقه آزاد ماکو ، مدیر امور شهری و روستایی و بخشدار قره قویون و د