💢بازدید از روند عملیات احداث استخر ذخیره آب روستای علیار

💢بازدید از روند  عملیات احداث استخر ذخیره آب روستای علیار
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط " مهندس زمانی معاون فرماندار شوط از روند عملیات احداث استخر ذخیره آب روستای علیار بازدید کرد.

💢بازدید مهندس زمانی معاون فرماندار شهرستان شوط از روند  عملیات احداث استخر ذخیره آب روستای علیار

🔹این پروژه از محل اعتبارات تخصیصی فرمانداری شهرستان برای روستاهای فاقد دهیاری و با مشارکت مردمی و نظارت اداره جهاد کشاورزی اجرا می گردد.
 لازم به ذکر است مساحت استخر ۴۰۰ مترمربع بوده و آب ذخیره شده آن توسط لوله به طول ۷۰۰ متر به اراضی کشاورزی روستای علیار انتقال داده خواهد شد .