بازدید فرماندار شهرستان شوط از اجرای عملیات آسفالت ریزی جاده پالان توکن به سنق در محور روستای طوره