🔻فرماندار و رییس شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان شوطهر فعالیتی باید پیوست فرهنگی داشته باشد

🔻فرماندار و رییس شورای هماهنگی پیشگیری  و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان شوطهر فعالیتی باید پیوست فرهنگی داشته باشد

🔻فرماندار و رییس شورای هماهنگی پیشگیری  و مبارزه با ویروس کرونا شهرستان شوط

 #با_شعار_هر_فعالیت_با_یک_پیوست_فرهنگی

🔸 نظر به تاثیر کارهای فرهنگی در تمامی زمینه ها مقرر گردید تمامی اعضای شورا اقدامات فرهنگی لازم را در جهت بالا بردن آگاهی مردم در موضوع پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس بعمل آورند.

🔹رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی
در راستای پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا در سطح شهرستان شوط با

-تولید پوسترهای آموزشی و فرهنگی

-تولید کلیپ های آموزشی

- فرهنگ سازی و آموزشی کودکان و نوجوانان از طریق تولیدات نمایش عروسکی

 استخراج و در اختیار رسانه ها گذاشته تا برای اهالی محترم شهرستان شوط اطلاع رسانی گردد.

💢جلسه ستاد مدیریت بحران کرونا شهرستان شوط

#درخانه_بمانیم

#بسیج_ملی_علیه_کرونا

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#هر_خانه_یک_پایگاه_سلامت


👈 شورای هماهنگی پیشگیری و مبارزه با کرونای شهرستان شوط