🔸جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان شوط

🔸جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان شوط
به گزارش روابط عمومی فرمانداری شوط" آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان شوط طلی جلسه ای با حضور فرماندار و تعدادتی ادارات در محل سالن اجلاس فرمانداری برگزار شد.

جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان شوط با حضور فرماندار ،معاون فرماندار،بخشدار مرکزی و تعدادی از روسای ادارات در محل فرمانداری برگزار شد.
شایان ذکر است"در این جلسه آخرین وضعیت پروژه های عمرانی شهرستان شوط در حوزه های (کشاورزی ،آب شرب، برق ، گاز، مسکن و راه)با حضور فرماندار و ادارات متولی بررسی شد.